Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

STRØMSHEIM BYGG AS

Organisasjonsnummer

912444759

Forretningsadresse

Flatholmvegen 7, 6002 ÅLESUND

Postadresse

Flatholmvegen 7, 6002 ÅLESUND

Webside

www.stromsheimbygg.no

Antall lønnsmottakere

23

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 21.02.2023–21.02.2026

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

STRØMSHEIM BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1