Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

PIPEREP AS

Organisasjonsnummer

912185141

Forretningsadresse

Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA

Postadresse

Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA

Antall lønnsmottakere

9

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 27.02.2023–27.02.2026

Godkjent opplæringsbedrift

PIPEREP AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1