Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

PORTNOR BYGG AS

Organisasjonsnummer

912025136

Forretningsadresse

Nedre Ljøreggen 2, 2022 GJERDRUM

Postadresse

Nedre Ljøreggen 2, 2022 GJERDRUM

Antall lønnsmottakere

100

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 27.10.2021–27.10.2024
PORTNOR BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2