Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

TOTAL PROSJEKTERING AS

Organisasjonsnummer

911992833

Forretningsadresse

Kjøpmannsbrotet 8, 4351 KLEPPE

Postadresse

Kløvervegen 34, 4351 KLEPPE

Antall lønnsmottakere

1

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 05.10.2022–05.10.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

TOTAL PROSJEKTERING AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1