Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ÅMLI MESTERBYGG AS

Organisasjonsnummer

911881594

Forretningsadresse

Tveit 96, 4865 ÅMLI

Postadresse

Tveit 96, 4865 ÅMLI

Antall lønnsmottakere

5

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 05.07.2022–05.07.2025

Godkjent opplæringsbedrift

ÅMLI MESTERBYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2