Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

PROFF RØRLEGGER AS

Organisasjonsnummer

911640228

Forretningsadresse

Fjellskrenten 28, 2016 FROGNER

Postadresse

Fjellskrenten 28, 2016 FROGNER

Antall lønnsmottakere

3

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 19.09.2022–19.09.2025
PROFF RØRLEGGER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2