Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

HAUGEN VVA AS

Organisasjonsnummer

911566664

Forretningsadresse

Kanalveien 5, 5068 BERGEN

Postadresse

Kanalveien 5, 5068 BERGEN

Antall lønnsmottakere

5

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 28.06.2022–28.06.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

HAUGEN VVA AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Geoteknikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3