Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARKITEKTENE AS ark mnal npa Espen Eskeland

Organisasjonsnummer

910242598

Forretningsadresse

Bogstadveien 7A, 0355 OSLO

Postadresse

Bogstadveien 7A, 0355 OSLO

Webside

www.arkitekteneas.no

Antall lønnsmottakere

4

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 01.04.2022–01.04.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

ARKITEKTENE AS ark mnal npa Espen Eskeland er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3