Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AMUND VOLEHAUGEN

Organisasjonsnummer

898811352

Forretningsadresse

Nord-Torpvegen 1050, 2880 NORD-TORPA

Postadresse

Nord-Torpvegen 1050, 2880 NORD-TORPA

Antall lønnsmottakere

0

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 10.03.2023–10.03.2026
AMUND VOLEHAUGEN er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1