Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

BRØDRENE DOKKEN AS

Organisasjonsnummer

898484262

Forretningsadresse

Storebruvegen 2, 2930 BAGN

Postadresse

Storebruvegen 2, 2930 BAGN

Antall lønnsmottakere

82

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 07.05.2024–07.05.2027

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

BRØDRENE DOKKEN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1