Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

CENTER TAKST & PROSJEKT AS

Organisasjonsnummer

897869322

Forretningsadresse

Skiveien 18, 1816 SKIPTVET

Postadresse

Skiveien 18, 1816 SKIPTVET

Webside

www.ctp.as

Antall lønnsmottakere

0

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 12.01.2022–12.01.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

CENTER TAKST & PROSJEKT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannkonsept

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Lufttetthet (i nye boliger)

Tiltaksklasse 1