Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AGDER STEIN & GRUNNARBEID AS

Organisasjonsnummer

897569582

Forretningsadresse

Nidelvvegen 17, 4820 FROLAND

Postadresse

Nidelvvegen 17, 4820 FROLAND

Antall lønnsmottakere

16

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 23.12.2021–23.12.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

AGDER STEIN & GRUNNARBEID AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1