Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

TRAFO ARKITEKTUR AS

Organisasjonsnummer

895844942

Forretningsadresse

Tollbodgaten 2, 4836 ARENDAL

Postadresse

Tollbodgaten 2, 4836 ARENDAL

Webside

www.trafoarkitektur.no

Antall lønnsmottakere

7

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 08.09.2022–08.09.2025
TRAFO ARKITEKTUR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1