Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

KINDLISTUEN & DAHL AS

Organisasjonsnummer

894241772

Forretningsadresse

Industrivegen 60, 2636 ØYER

Postadresse

Industrivegen 60, 2636 ØYER

Webside

www.kindlistuen-dahl.no

Antall lønnsmottakere

89

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 16.09.2021–16.09.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

KINDLISTUEN & DAHL AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1