Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

FLØYSAND TAK AS

Organisasjonsnummer

892289522

Forretningsadresse

Industrivegen 63, 5210 OS

Postadresse

Industrivegen 63, 5210 OS

Antall lønnsmottakere

134

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 21.09.2023–21.09.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

FLØYSAND TAK AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1