Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

GEFO RØRSERVICE AS

Organisasjonsnummer

890167772

Forretningsadresse

Strandgaten 193, 5004 BERGEN

Postadresse

Postboks 1857 Nordnes, 5816 BERGEN

Antall lønnsmottakere

4

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 12.07.2022–12.07.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

GEFO RØRSERVICE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1