Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

STAVSET BYGG AS

Organisasjonsnummer

889722932

Forretningsadresse

Stette næringsområde 6, 6260 SKODJE

Postadresse

Stette næringsområde 6, 6260 SKODJE

Antall lønnsmottakere

18

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 03.09.2021–03.09.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

STAVSET BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2