Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ECONOR AS

Organisasjonsnummer

888311602

Forretningsadresse

Kløvervegen 12, 9016 TROMSØ

Postadresse

Postboks 2435, 9272 TROMSØ

Webside

www.econoras.no

Antall lønnsmottakere

165

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 26.04.2022–26.04.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

ECONOR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2