Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

M DOBLOUG AS

Organisasjonsnummer

885866522

Forretningsadresse

Øvermarka 6, 2320 FURNES

Postadresse

Øvermarka 6, 2320 FURNES

Antall lønnsmottakere

38

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 15.11.2022–15.11.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

M DOBLOUG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1