Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

BLÅ LANDSKAPSARKITEKTER AS

Organisasjonsnummer

883453212

Forretningsadresse

Brekkeveien 5H, 1430 ÅS

Postadresse

Brekkeveien 5H, 1430 ÅS

Antall lønnsmottakere

3

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 08.05.2024–08.05.2027

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

BLÅ LANDSKAPSARKITEKTER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 3