Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ÅRDAL BYGGSERVICE AS

Organisasjonsnummer

880428152

Forretningsadresse

Seimsdalsvegen 3, 6885 ÅRDALSTANGEN

Postadresse

Seimsdalsvegen 3, 6885 ÅRDALSTANGEN

Antall lønnsmottakere

4

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 14.10.2022–14.10.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ÅRDAL BYGGSERVICE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2