Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

T-2 PROSJEKT AS

Organisasjonsnummer

880120522

Forretningsadresse

Rådhusgata 4, 0151 OSLO

Postadresse

Rådhusgata 4, 0151 OSLO

Antall lønnsmottakere

15

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 11.07.2022–11.07.2025
T-2 PROSJEKT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3