Central approval for companies

Back to search

WESTAD MASKIN

Organizational number

879951682

Business address

Hjelsetveien 57, 6531 AVERØY

Postal address

Hjelsetveien 57, 6531 AVERØY

Web page

www.westadmaskin.no

Number of employees

0

The enterprise has central approval

Approval period: 29.12.2021–29.12.2024
WESTAD MASKIN is approved in the following areas:

Function Utførende

Field area Veg- og grunnarbeider

Development class 1

Function Utførende

Field area Landskapsutforming

Development class 1

Function Utførende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 1