Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ABO PLAN & ARKITEKTUR AS

Organisasjonsnummer

879951542

Forretningsadresse

Hamnevegen 53, 5200 OS

Postadresse

Postboks 291, 5203 OS

Webside

www.abo-ark.no

Antall lønnsmottakere

32

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 27.08.2021–27.08.2024
ABO PLAN & ARKITEKTUR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2