Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AART ARCHITECTS NO AS

Organisasjonsnummer

879423392

Forretningsadresse

St. Olavs plass 5, 0165 OSLO

Postadresse

Postboks 6996, 0130 OSLO

Webside

www.aart.dk

Antall lønnsmottakere

35

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 11.11.2022–11.11.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

AART ARCHITECTS NO AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3