Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

BYGG- OG TØMRERMESTER TOROLF STENERSEN AS

Organisasjonsnummer

879263972

Forretningsadresse

Gjekstadveien 5, 3218 SANDEFJORD

Postadresse

Gjekstadveien 5, 3218 SANDEFJORD

Antall lønnsmottakere

34

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 12.07.2022–12.07.2025

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

BYGG- OG TØMRERMESTER TOROLF STENERSEN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Tiltaksklasse 1