Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ANLEGGSERVICE ØST AS

Organisasjonsnummer

876898462

Forretningsadresse

Trondheimsveien 640, 0964 OSLO

Postadresse

Trondheimsveien 640, 0964 OSLO

Antall lønnsmottakere

57

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 09.06.2022–09.06.2025

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ANLEGGSERVICE ØST AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1