Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

DIG PLAN AS

Organisasjonsnummer

871064792

Forretningsadresse

Fardalen 38, 5378 KLOKKARVIK

Postadresse

Fardalen 38, 5378 KLOKKARVIK

Webside

www.dig-plan.no

Antall lønnsmottakere

1

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 20.09.2023–20.09.2026
DIG PLAN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2