Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

DAGALI BIL & MASKIN Lars Aasberg

Organisasjonsnummer

870966512

Forretningsadresse

Dagalivegen 145, 3588 DAGALI

Postadresse

Dagalivegen 145, 3588 DAGALI

Antall lønnsmottakere

0

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 13.11.2023–13.11.2026
DAGALI BIL & MASKIN Lars Aasberg er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1