Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

KARLSSON & SVARTEDAL TØMRERMESTERFORRETNING ANS

Organisasjonsnummer

868602422

Forretningsadresse

Molstadveien 10, 1480 SLATTUM

Postadresse

Molstadveien 10, 1480 SLATTUM

Antall lønnsmottakere

3

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 20.02.2023–20.02.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

KARLSSON & SVARTEDAL TØMRERMESTERFORRETNING ANS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1