Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AOG BYGG AS

Organisasjonsnummer

866761752

Forretningsadresse

Midtunhaugen 13A, 5224 NESTTUN

Postadresse

Midtunhaugen 13A, 5224 NESTTUN

Antall lønnsmottakere

37

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 02.01.2024–02.01.2027

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

AOG BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1