Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ALLUM TRANSPORT AS

Organisasjonsnummer

858041732

Forretningsadresse

Opdalsveien 269, 3748 SILJAN

Postadresse

Opdalsveien 269, 3748 SILJAN

Antall lønnsmottakere

8

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 11.11.2022–11.11.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ALLUM TRANSPORT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1