Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

SIV ING ØIVIND B BERNTSEN AS

Organisasjonsnummer

856983412

Forretningsadresse

Industritoppen 1, 4848 ARENDAL

Postadresse

Industritoppen 1, 4848 ARENDAL

Antall lønnsmottakere

8

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 11.07.2022–11.07.2025
SIV ING ØIVIND B BERNTSEN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2