Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

HENDUG BYGG AS

Organisasjonsnummer

843582362

Forretningsadresse

Oppsjøvegen 13, 3570 ÅL

Postadresse

Oppsjøvegen 13, 3570 ÅL

Webside

www.hendug.no

Antall lønnsmottakere

29

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 17.01.2022–17.01.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

HENDUG BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 2