Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

3R LANDMÅLING AS

Organisasjonsnummer

827128392

Forretningsadresse

Skogstjernevegen 15, 8683 TROFORS

Postadresse

Skogstjernevegen 15, 8683 TROFORS

Antall lønnsmottakere

5

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 25.01.2023–25.01.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

3R LANDMÅLING AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Geoteknikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2