Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

DROGSETH BYGG AS

Organisasjonsnummer

824324662

Forretningsadresse

Sam Eydes vei 1B, 1412 SOFIEMYR

Postadresse

Sam Eydes vei 1B, 1412 SOFIEMYR

Antall lønnsmottakere

18

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 02.10.2023–02.10.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

DROGSETH BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2