Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

IBENHOLT CONSULT AS

Organisasjonsnummer

820579542

Forretningsadresse

Karlsøyvegen 18, 9015 TROMSØ

Postadresse

Karlsøyvegen 18, 9015 TROMSØ

Antall lønnsmottakere

2

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 04.05.2022–04.05.2025
IBENHOLT CONSULT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1