Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

TOFTERÅ BYGG AS

Organisasjonsnummer

819665842

Forretningsadresse

v/Byggmester Magnar Tofterå, Gongstø 12, 4163 TALGJE

Postadresse

v/Byggmester Magnar Tofterå, Gongstø 12, 4163 TALGJE

Antall lønnsmottakere

3

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 06.11.2023–06.11.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

TOFTERÅ BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1