Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

MÅLSELV MASKIN & TRANSPORT AS

Organisasjonsnummer

818313942

Forretningsadresse

Møllerhaugveien 28, 9322 KARLSTAD

Postadresse

Møllerhaugveien 28, 9322 KARLSTAD

Antall lønnsmottakere

68

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 12.01.2024–12.01.2027

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

MÅLSELV MASKIN & TRANSPORT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Fjernvarmeanlegg

Tiltaksklasse 3