Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AASEN BYGGELEDELSE AS

Organisasjonsnummer

817373372

Forretningsadresse

Kastanjeveien 61A, 3026 DRAMMEN

Postadresse

Kastanjeveien 61A, 3026 DRAMMEN

Antall lønnsmottakere

1

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 21.04.2022–21.04.2025
AASEN BYGGELEDELSE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1