Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ALLTAK AS

Organisasjonsnummer

816561892

Forretningsadresse

Industriveien 12, 1461 LØRENSKOG

Postadresse

Industriveien 12, 1461 LØRENSKOG

Antall lønnsmottakere

21

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 23.01.2024–23.01.2027

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

ALLTAK AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 2