Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

NORE VVS AS

Organisasjonsnummer

815075692

Forretningsadresse

Sandstuveien 52, 1184 OSLO

Postadresse

Sandstuveien 52, 1184 OSLO

Webside

norevvs.no/

Antall lønnsmottakere

13

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 09.05.2022–09.05.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

NORE VVS AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2