Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARKITEKT ATLE LEIRA AS

Organisasjonsnummer

814846792

Forretningsadresse

Alby gate 28, 1515 MOSS

Postadresse

Alby gate 28, 1515 MOSS

Antall lønnsmottakere

1

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 14.12.2023–14.12.2026
ARKITEKT ATLE LEIRA AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1