Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

SIV. ING. STENER SØRENSEN AS

Organisasjonsnummer

814266222

Forretningsadresse

Grønland 53, 3045 DRAMMEN

Postadresse

Grønland 53, 3045 DRAMMEN

Antall lønnsmottakere

38

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 29.02.2024–28.02.2027
SIV. ING. STENER SØRENSEN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 3

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Overordnet ansvar for kontroll

Tiltaksklasse 3

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 3