Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AK ARVID KNUTSEN MUR- OG TØMRERMESTERFORRETNING AS

Organisasjonsnummer

813475782

Forretningsadresse

Bragerhagen 23, 3012 DRAMMEN

Postadresse

Bragerhagen 23, 3012 DRAMMEN

Antall lønnsmottakere

16

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 27.05.2022–27.05.2025

Godkjent opplæringsbedrift

AK ARVID KNUTSEN MUR- OG TØMRERMESTERFORRETNING AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1