Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ABS-TEKNIKK AS

Organisasjonsnummer

813184672

Forretningsadresse

Simskleiva 12, 7057 JONSVATNET

Postadresse

Simskleiva 12, 7057 JONSVATNET

Antall lønnsmottakere

13

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 09.12.2022–09.12.2025

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ABS-TEKNIKK AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 2