Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

OPPDAL GRAVING OG TRANSPORT AS

Organisasjonsnummer

812288962

Forretningsadresse

Nordre Industrivegen 14, 7340 OPPDAL

Postadresse

Nordre Industrivegen 14, 7340 OPPDAL

Webside

www.oppdalgravingogtransport.no

Antall lønnsmottakere

13

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 06.10.2022–06.10.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

OPPDAL GRAVING OG TRANSPORT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1