Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ØYNEBRÅTEN ANLEGGSTEKNIKK AS

Organisasjonsnummer

811661392

Forretningsadresse

Elvevegen 7, 3550 GOL

Postadresse

Elvevegen 7, 3550 GOL

Antall lønnsmottakere

23

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 28.04.2022–28.04.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ØYNEBRÅTEN ANLEGGSTEKNIKK AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1