Sentral godkjenning av føretak

MASKIN EN3PRENØR1 AS

Organisasjonsnummer
980484572
Forretningsadresse
Meisebakken 1, 6723 SVELGEN
Postadresse
Meisebakken 1, 6723 SVELGEN
Antall lønnsmottakere
0
Foretaket har ingen gyldig godkjennelse.

MASKIN EN3PRENØR1 AS er godkjent innen følgende områder:
FunksjonFagområdeTiltaksklasse