Sentral godkjenning av føretak

Chem-Con A/S

Organisasjonsnummer
930211087
Forretningsadresse
Torneroseveien 15, 4315 SANDNES
Postadresse
Torneroseveien 10, 4315 SANDNES
Antall lønnsmottakere
28
Foretaket har ingen gyldig godkjennelse.

Chem-Con A/S er godkjent innen følgende områder:
FunksjonFagområdeTiltaksklasse